Smart VOC treatment Laske itse ja vakuutu! Yhteystiedot

Tikkurila on poistanut maalinvalmistuksen VOC-päästöt menestyksekkäästi katalyyttisellä polttolaitoksella jo vuosikausia

Tikkurilan Suomen maalitehtaan VOC-päästöt on hoidettu jo 17 vuoden ajan markkinoiden ensimmäisellä regeneratiivisella katalyyttisellä VOC-polttolaitoksella. Katalyyttinen poltto on vuosien varrella osoittautunut erittäin soveltuvaksi, helpoksi ja tehokkaaksi tavaksi vastata ympäristöhaasteisiin ja polttolaitos täyttää myös tämän päivän tiukat ympäristölupavaatimukset.

1990-luvun alkupuolella ympäristöviranomaiset vaativat Kemiran siihen aikaan omistamaa Tikkurilan väritehdasta hoitamaan maalinvalmistuksessa vapautuvat, ilman laadulle ja otsonille haitallisiksi tiedetyt hiilivetypäästöt. Formian nykyisen teknologiajohtaja Reijo Lylykankaan vuonna 1993 kehittämä markkinoiden ensimmäinen regeneratiivinen katalyyttinen VOC-polttolaitos tarjosi heille tehokkaan ratkaisun, jolla suuret VOC-päästöt saatiin eliminoitua. Samalla laitoksella hoituivat myös hajuhaitat, jotka aiheutuvat maalisideaineiden valmistusreaktiossa vapautuvista rikkivedyistä sekä muista voimakkaasti haisevista yhdisteistä. 

Katalyyttinen poltto on mainio ja luotettava vaihtoehto
Vaikka vesiohenteisten tuotteiden osuus kasvaa jatkuvasti, etenkin teollisessa maalauksessa liuoteohenteiset tuotteet pysyvät vallitsevina vielä pitkään”, arvioi Tikkurilan ympäristöpäällikkö Pekka Kotilainen. ”EU-tason lainsäädäntö edellyttää liuotteita käyttävien toimintojen (mm. maalaamojen) vähentävän VOC-päästöjään tiettyjen rajojen alle. Vesiohenteisiin tuotteisiin siirtyminen on yksi keino määräysten täyttämiselle – mikäli laadukkaita vesiohenteisia tuotteita on kilpailukykyisesti saatavilla. Toinen vaihtoehto on jatkaa hyväksi havaittujen liuoteohenteisten tuotteiden käyttöä täydennettynä haihtuvien liuotteiden käsittelyllä. Katalyyttinen poltto on tähän mainio vaihtoehto”, kertoo Kotilainen kokemuksistaan.

VOC-Polttolaitos on Tikkurilassa ollut kolmivuorokäytössä lähes koko toimintansa ajan. Yritykselle on asetettu tarkat ympäristölupaehdot, jotka rajoittavat kokonaisvaltaisesti tehtaan päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään, joita myös seurataan tiukasti. VOC-päästöistä ilmaan tehdään sisäiset mittaukset neljä kertaa vuodessa ja akreditoitu tutkimuslaboratorio suorittaa vertailumittaukset joka toinen vuosi. ”Polttolaitoksen päästöjen sallittu raja-arvo on VOC-lainsäädännön edellyttämä 100 mg C/Nm3. Käsittelylaitteelta edellytetään myös luotettavuutta - sen on oltava käytössä 96% sideainetehtaan käyttöajasta. Kummankaan ehdon toteutumisen suhteen ei ole vuosien varrella ollut ongelmia”, kertoo Kotilainen. ”Polttolaitos toimii täysin automaattisesti, eikä se tarvitse mitään päivittäisiä tai viikoittaisia toimenpiteitä. Tarkkailurutiiniimme kuuluu lämpötilan tarkistus tehtaan valvomossa sijaitsevalta ohjausnäytöltä kolmesti päivässä, sekä laitteen ulkoinen näkö-/kuulohavainnointi kerran viikossa”, kertoo puolestaan Tikkurilan kunnossapidon LVI-työnjohtaja Rainer Lanaeus.

Huolto- ja kunnossapitotöistä on Tikkurilassa pidetty tarkkaa kirjanpitoa ja yleisimpiä huoltotoimia ovat olleet venttiilien tiivisteiden ja sähkövastusten uusiminen. Kaksi kertaa vuodessa laite pysäytetään öljynvaihtoa varten ja suodattimet vaihdetaan nykyään puolentoista vuoden välein. ”Katalysaattorien toiminta ei ole myöskään havaittavasti heikentynyt pitkän käyttöiän aikana, vaikka öisin käsittelyyn tulee lähinnä vain sideainetehtaan rikkiyhdisteitä sekä muita hajuavia yhdisteitä”, kertoo Lanaeus. Tämä on sen ansiota, että VOC-polttolaitoksessa käytetään samanlaista jalometallikatalysaattoria kuin autoissa. Jalometallikatalysaattorissa käytettävät platina ja palladium eivät reagoi rikin kanssa kuten perusmetallioksidikatalysaattorit.

Tämän päivän VOC-teknologia erityisen kompaktia ja energiatehokasta
Tämä markkinoiden ensimmäinen, regeneratiivisten katalyyttisten VOC-polttolaitosten esi-isä on pitoisuusmitoitukseltaan, rakenteeltaan ja kooltaan suhteellisen suuri. Formian nykyään toimittaman Smart VOCTM polttolaitosperheen laitteet perustuvat samaan katalysaattoriteknologiaan, mutta ovat innovatiivisen rakenteensa ansiosta noin kymmenen kertaa pienempiä. Myös energiankulutus on saatu noin kymmenesosaan tämän pilottilaitteen kulutuksesta.