Smart VOC treatment Laske itse ja vakuutu! Yhteystiedot

Teollisuuden hajunpoisto

Katalyyttisellä poltolla saavutetaan selkeitä etuja teollisuuden hajunpoistossa. Erityisen kustannustehokas, pienikokoinen ja helposti asennettava BAT-ratkaisu voidaan tarjota, kun on kyse suurista ilmamääristä. Monissa teollisuuden valmistusprosesseissa syntyy hajupitoisia kaasuja. Yleisesti ottaen suurimmat hajuongelmat aiheutuvat herkästi haihtuvista yhdisteistä, joiden pitoisuudet ovat hyvin pieniä ja joiden havaitseminen on sen vuoksi haastavaa. Pääasiallisiksi teollisuuden hajuhaittojen aiheuttajiksi on todettu VOC-yhdisteet joihin liittyy rikkiä, sulfideja ja rikkivetyä. Muita haisevia molekyylejä ovat esimerkiksi orgaaniset sulfidit, merkaptaanit, ammoniakki, epäorgaaniset ja orgaaniset amiinit, orgaaniset hapot, aldehydit ja ketonit.

Small sizeSmall sizeFormia Smart VOC polttolaitteet soveltuvat erityisen hyvin taloudelliseen teollisuuden hajunpoistoon, sillä niissä käytetty katalysaattori kestää hyvin rikkiyhdisteitä. Matalassa lämpötilassa tapahtuvan katalyyttisen polton, adsorption ja tehokkaan lämmönsiirtimen yhdistelmä takaa kustannustehokkaan hajunpoistoratkaisun, erityisesti termiseen polttoon verrattuna. Sopiva polttolaitosmalli valitaan tapauskohtaisesti asiakkaan lähtötietojen perusteella:

  • Sisäkkäinen katalysaattorin ja lämmönsiirtimen rakenne
  • Hajupitoisten yhdisteiden konsentrointi ennen katalyyttistä kaksoispolttoa alhaisimpien pitoisuuksien ja alhaisten lämpötilojen tapauksissa
  • 99+% VOC-puhdistustehokkuus
  • Tehokas lämmön uudelleenkäyttö, jopa 96%:n tehokkuudella
  • VOC-pitoisuuksille 0,01 g/Nm3 ->
  • 30 000 m3/h prosessointikapasiteetin laitteet toimitetaan 20 jalan merikontissa. Suuremman kapasiteetin yksiköt räätälöidään erikseen