Smart VOC treatment Laske itse ja vakuutu! Yhteystiedot

Formia Smart VOC polttolaitosten tarina

Kaikki alkoi autojen katalysaattoriteknologiasta ja innovatiivisesta mielestä. Reijo Lylykangas, todellinen katalyyttisen VOC-teknologian uranuurtaja ja nykyinen Formia Emissions Control Oy:n teknologiajohtaja, on työskennellyt kemiaan painottuneen tuotekehityksen parissa 35-vuotiaasta lähtien, vuodesta 1981. Hän alkoi erikoistua autojen katalysaattoriteknologiaan vuonna 1983, mikä johti hänet kehittämään markkinoiden ensimmäisen regeneratiivisen katalyyttisen VOC-polttolaitoksen, sekä erityisen pienen ja energiatehokkaan Formia Smart VOC polttolaitosperheen 25 vuotta myöhemmin. 

Katalysaattoriteknologian asiantuntijana Kemiralla (www.kemira.fi) Reijo valjastettiin merkittävään projektiin 1987, kun hän aloitti uuden katalysaattoritehtaan prosessien kehittämisen ja tilojen suunnittelun. Kemira Metalkat, nykyinen Ecocat (www.ecocat.fi) aloitti toimintansa kaksi vuotta myöhemmin. Yrityksen autoteollisuusliiketoiminnot alkoivat kehittyä odotettua hitaammin ja katalyyttisille ratkaisuille alettiin etsiä uusia käyttöalueita. Koeteltuun autokatalysaattoriteknologiaan perustuen Reijo ideoi ja kehitti markkinoiden ensimmäisen regeneratiivisen katalyyttisen VOC-polttolaitoksen teollisiin prosesseihin. Metallisella regeneratiivisella lämmönvaihtimella saavutettiin merkittävät kustannussäästöt kilpaileviin ratkaisuihin verrattuna. Tämän uuden VOC-polttolaitoksen patentti haettiin Reijolle vuonna 1993.       

Ensimmäinen katalyyttinen VOC-polttolaitostoimitus tehtiin Tikkurilan Väritehtaille (www.tikkurila.fi) erityisesti maalien valmistuksessa syntyvien vakavien hajuhaittojen eliminoimiseksi. Tähän suureen prototyyppitoimitukseen liittyi epäilyksiä, mutta polttolaitos alkoi toimia odotusten mukaisesti hyvin pian asennuksensa jälkeen vuoden 1994 alussa. Tikkurilan taajaman häiritsevät, lähinnä rikkivedyistä syntyvät hajuhaitat ja suuret VOC-päästöt saatiin eliminoitua.   

Samanaikaisesti Kemira Metalkatin alkuperäisten suunnitelmien mukaiset liiketoiminnot alkoivat kasvaa rajusti ja yritys päätti keskittyä autoteollisuuden ratkaisuihin. Yritykselle jopa myönnettiin tasavallan presidentin vientipalkinto vuoden 1994 vientisaavutuksista. Teollisten VOC-polttolaitosten teknologia lisensioitiin pienelle ulkopuoliselle yritykselle, joka on valmistanut noin 40 alkuperäisen suunnitelman mukaista laitosta. Ecocat Oy (entinen Kemira Metalkat) on toimittanut katalysaattorit näihin kaikkiin laitoksiin, ja osana omaa työtään Reijo myös avusti lisenssivalmistajaa VOC-laitosten rakentamisessa. 

Reijo LylykangasReijo LylykangasKehityksen on jatkuttava. Vuonna 1999 Reijo alkoi kehittää uuden sukupolven katalysaattoreita tiiminsä kanssa, mikä johti erittäin tehokkaan ja lujarakenteisen EcoXcell katalysaattorin maailmanlaajuiseen patentointiin vuonna 2002. Tämän jalometallikatalysaattorin rakenne lisää päästökaasujen ja katalyyttien kontaktipinnan noin nelinkertaiseksi perinteiseen kennorakenteeseen verrattuna, mikä on ollut erittäin merkittävä parannus.

Reijo jäi eläkkeelle Ecocat Oy:stä vuonna 2006, mutta halusi vielä hyödyntää keksinnöt, joita oli syntynyt viimeisimmän katalysaattorin kehitystyössä. Tätä tarkoitusta varten hän perusti Vocci Oy:n, perheyrityksen jonka päämääränä oli kehittää pienempi ja entistä tehokkaampi VOC-polttolaitosten tuoteperhe. Tämän työn tuloksena viisi hyödyllisyysmallia ja kolme patenttia myönnettiin uudelle VOC-teknologialle.

Formia Emissions Control Oy perustettiin vuoden 2008 lopussa ja tänä päivänä yritys omistaa Reijon ja Vocci Oy:n koko teknologiaosaamisen ja immateriaaliset oikeudet. Reijo jatkaa uraa uurtavaa VOC-työtään yrityksen teknologiajohtajana ja merkittävänä osakkaana. Loppu onkin sitten historiaa.